PRODAJA I NAJAM ALATA

Za prodaju i najam nudimo:

  • induktivne grijače
  • hidraulične izvlakače
  • visokotlačne pumpe
  • ručni i električni alat
  • alat za montažu, demontažu i monitoring ležajeva

TEHNIČKO SAVJETOVANJE

Tehničko savjetovanje:

  • u proračunu vratila
  • u izboru linearne tehnike
  • u odabiru maziva